top of page

SOIP ARCHITEKTI


____  Ing. arch. Ivan Palacký, autorizovaný architekt ČKA,

         č. aut. 02 581

         * 1967

         1986-1991 (Ing. arch.) Fakulta architektury VUT v Brně
         1997 autorizace u České komory architektů 

         specializace:
         architektura
         zvukový design
         revitalizace průmyslových areálů

____  architektonický ateliér, ve kterém Ing. arch. Ivan Palacký                       spolupracuje s kolegy z příbuzných oborů. 

                 

____  Portfolio projektů se prolíná s atelierem VIZAGE s.r.o. ,                           se kterým od r. 2009 sdílíme atelier. 

____  poskytujeme komplexní služby v oblasti architektury,                             urbanismu a designu, které zajišťujeme vlastními silami a za                 pomoci stálého okruhu specializovaných spolupracovníků

____  nabízíme zkušenosti z praxe v různorodých oblastech                             architektonické činnosti.

         Od projektů rodinných domů, škol a průmyslové architektury,             přes rekonstrukce a zaměřování památkových objektů, až po               přípravu velkých investičních celků

____  zajišťujeme všechny fáze projektové dokumentace:

         koncept a architektonickou studii

 

         projekt pro územní rozhodnutí

         projekt pro stavební povolení

         projekt pro provedení stavby

         autorský dozor při realizaci stavby

____  Portfolio, které zde prezentujeme, představuje výběr projektů,             které výstižně charakterizují základní principy práce sdružení:

         detailní rozbor daného území jako nezbytný základ pro                         smysluplný návrh

         individuální přístup ke klientovi

         maximálně jednoduchý a čitelný koncept

         důraz na přírodní materiály____  Kontakt:

         Lavičky 778/3, 641 00 Brno - Žebětín
         tel.: +420 736 177 9

         www.soip.cz
         palacky@soip.cz

bottom of page